UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH I TRZECICH GIMNAZJUM !!!

 1. W szkole, na najbliższej lekcji informatyki od nauczyciela otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej podkarpacie.edu.com.pl. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu. Możesz to zrobić od 10 maja 2019.
  Uwaga:  Każdy uczeń szkoły ma jedno konto utworzone przez szkołę. W razie problemów z zalogowaniem zgłoś się do administratora danych w szkole - wicedyrektor Anny Grzebień.

 2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
  Zrób to do 19 czerwca 2019, do godziny 15:00.
  Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać
 1. Szkoła podstawowa wprowadzi do systemu Twoje oceny końcowe i wyniki egzaminu z OKE. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoją macierzystą szkołę podstawową. Zrób to do 25 czerwca 2019, do godziny 15:00.

 2. Od 5 lipca 2019, od godz. 10:00 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

 3. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończeniaszkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Powinieneś to zrobić do 10 lipca 2019, do godziny 14:00.

Pamiętaj!   Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!  To wszystko! Powodzenia!

 

BEZPOŚREDNI LINK DLA KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ (platforma koloru NIEBIESKIEGO):

https://podkarpacie-posp.edu.com.pl/kandydat/app/

BEZPOŚREDNI LINK DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM (platforma koloru ZIELONEGO):

https://podkarpacie-pogim.edu.com.pl/kandydat/app/