Dziś klasa 1b rozpoczęła czytelniczą przygodę z ogólnopolskim projektem czytelniczym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Akcja składa się z dwóch etapów:
1.
Czytamy w szkole:
Projekt zainaugurowaliśmy dziś czytaniem w szkole. Dzieci wysłuchały tekstu” Nauka pływania”, z którego wynikał morał: Zawsze bądź sobą, nie poddawaj się naciskom innych”.
2. Czytamy w domu:
Pluszowy „Miś Tadzio” codziennie będzie odwiedzał innego ucznia. Zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, jaki został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek i odrysują swoją rączkę (praca w domu). Tadzio już jutro wyruszy do pierwszego ucznia- rozpocznie swoją przygodę z naszymi uczniami. Kolejność wędrówki misia określają numery z dziennika dzieci. Na zakończenie projektu dzieci otrzymają dyplomy.
Zachęcamy wszystkich rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo do pomocy przy naszym projekcie.