W dniu 27 maja 2019r. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z klas 1-3 i 4-6 wraz z opiekunami i Dyrekcją Szkoły: mgr Małgorzatą Kielar i mgr Markiem Wojtowiczem uczestniczyli w kursie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonym przez Panią Monikę Kijowską – ratownika medycznego. W trakcie szkolenia Uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy a także mieli okazję wykorzystać zdobyte informacje w praktyce podczas ćwiczeń przeprowadzonych na fantomie:
  *  Rozpoznanie stanu zagrożenia życia lub zdrowia u osoby poszkodowanej,
  *  Numery alarmowe i sposoby prawidłowego wzywania pomocy,
  *  Prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u osoby dorosłej według obowiązującego schematu BLS,
  *  Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
  *  Postępowanie w sytuacjach szczególnych mogących wydarzyć się w szkole, takich jak: złamania, zwichnięcia, skręcenia, rany, krwawienia, krwotoki czy omdlenia.
Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem brali udział w szkoleniu i chętnie podejmowali działania mające na celu ratowanie zdrowia i życia osoby poszkodowanej.