Dnia 3 czerwca 2019 roku w godzinach popołudniowych odbył się Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych. Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor Małgorzata Kielar, witając zaproszone dzieci i ich rodziców. Dzieci zostały następnie przydzielone do poszczególnych klas i wraz z przyszłymi wychowawcami panią Elżbietą Kuzicką, panią Barbarą Kosztołowicz oraz panią Jolantą Pałys udały się do swoich sal. Po krótkim zapoznaniu się, dzieci, podzielone na grupy, uczestniczyły w ciekawych zajęciach przygotowanych przez nauczycieli.  Równocześnie z zajęciami edukacyjnymi dla dzieci Pani dyrektor prezentowała rodzicom funkcjonowanie szkoły, specyfikę pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlica, kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze) oraz rodzaje innowacji  pedagogicznych planowanych dla klas pierwszych szachy i programowanie dla dzieci.
Program zajęć obejmował:
   1. Zajęcia z chustą animacyjną oraz tablicą interaktywną przygotowane przez panie: Jolantę Pałys oraz Annę Nater.
   2. Zajęcia taneczno-ruchowe przeprowadzone przez panie: Renatę Szmyd oraz Monikę Kijowską.
   3. Warsztaty chemiczne wraz z doświadczeniami przygotowane i przeprowadzone przez panie: Agnieszkę Dereń, Julitę Hańską-Hnat oraz Elżbietę Kuzicką.
Nauczycielom asystowali uczniowie klas ósmych. Na koniec przyszli pierwszoklasiści zostali obdarowani drobnymi upominkami. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze. To było wspaniałe, pełne wrażeń popołudnie.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Zapisy na innowację pedagogiczną dla uczniów klasy pierwszej od września 2019/2020