Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonych w kwietniu 2019 r., zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek). Uczniowie otrzymają informacje o wynikach, jakie uzyskali, od dyrektorów szkół, do których uczęszczają. Dyrektorzy otrzymają te wyniki 14 czerwca.

Uczniowie będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych na następujących stronach:

   III klasy gimnazjum   -  https://obieg.oke.krakow.pl

   VIII klasy szkoły podstawowej   -  https://wyniki.edu.pl/login

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca od godz. 10:00.

Jednocześnie przypominamy, że do 19 czerwca (środa) 2019, do godziny 15:00 każdy uczeń klasy 8 i III gimnazjum musi ostatecznie dokonać wyboru szkoły średniej. Uzupełnić, wydrukować i podpisać wniosek, a następnie złożyć go w szkole pierwszego wyboru. W przypadku problemów z logowaniem, zgubienia hasła lub loginu do systemu proszę kontaktować się z wicedyrektor Anną Grzebień.