Podsumowaniem rocznej pracy kółka historycznego w naszej szkole była wycieczka śladami historycznych tablic i pomników znajdujących się w centrum naszego miasta. Uczestnicy wykonali mnóstwo zdjęć, a efektem ich pracy będzie opracowanie folderów reklamujących bogatą przeszłość Wolnego Królewskiego Miasta Sanoka.