„Nauczcie dzieci grać w szachy,
a o ich przyszłość możecie być spokojni.”
                                                        Paul Morphy

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem i wyobraźnią. Biorąc pod uwagę powyższe, można określić, w jakich płaszczyznach szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka.

Wpływ szachów na ogólny rozwój intelektualny dzieci i młodzieży:

  • królewska gra rozwija i ćwiczy pamięć, uwagę, wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawia koordynację ruchów, uczy myślenia logiczno – wyobrażeniowego,
  • szachy to żywa lekcja geometrii, powiększa objętość pamięci wzrokowej,
  • gra w szachy uczy logicznego myślenia według torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków

Wpływ szachów na psychikę oraz kształtowanie osobowości dzieci:

  • rozwój zainteresowań – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;
  • dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga, wyobraźnia,
  • uczy radzenia sobie ze stresem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji,
  • trening szachowy kształtuje wolę walki i zwycięstwa, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które np. ze względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych dyscyplin sportu,
  • młody szachista uczy się nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi,
  • szachy uczą dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji,
  • dzięki grze w szachy dziecko nabywa odporności psychicznej, poznaje własne reakcje na sytuacje stresowe, uczy się, w jaki sposób radzić sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, wytrwałości,

Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania...”.
Uczniowie naszej szkoły oprócz nauki gry w szachy i rozwijania swoich umiejętności, mają możliwość uczestniczenia w różnych turniejach szkolnych i pozaszkolnych, które są okazją do zmierzenia się z innymi szachistami, gdzie młodsze dzieci mogą z powodzeniem rywalizować ze starszymi, a dziewczynki z chłopcami.
Najlepsi zawodnicy tworzą skład szkolnej drużyny, która bierze udział w Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Szkolnej rywalizując z sukcesami ze szkołami nawet na poziomie wojewódzkim.

Zapisy na innowację pedagogiczną dla uczniów klasy pierwszej od września 2019/2020