PLAN LEKCJI ZDALNYCH
obowiązuje od 25 marca do odwołania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020r. wprowadzone zostaje w naszej szkole zdalne nauczanie jako obowiązkowa realizacja zajęć lekcyjnych i podstawy programowej. Zamieszczony, zmieniony plan zajęć wraz z komentarzem będzie obowiązywał uczniów i nauczycieli do odwołania.

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr3 w Sanoku
Anna Grzebień

1a   wych. Elżbieta Kuzicka
 Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40 eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. j.angielski
 2.  9:50-10:35  eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
3. 10:45-11:30
eduk.infor. religia gimnastyka eduk.wczes. eduk.wczes.
      Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz wspomagający klasę pani Bożena Rudy podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.
1b   wych. Barbara Kosztołowicz
 Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40 j.angielski eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
2.  9:50-10:35 eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
3. 10:45-11:30 eduk.wczes. eduk.infor. religia eduk.wczes. gimnastyka
     Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz nauczyciel świetlicy pani Halina Rachwalska podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.  
1c   wych. Jolanta Pałys
 Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40 eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
2.  9:50-10:35 eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
3. 10:45-11:30 religia eduk.infor. gimnastyka eduk.wczes. j.angielski
     Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz nauczyciel świetlicy pani Ewa Bryła podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.      
2a   wych. Elżbieta Wędrychowicz
 Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40 religia eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. j.angielski
2.  9:50-10:35 eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
3. 10:45-11:30 eduk.wczes. gimnastyka eduk.wczes. eduk. infor. eduk.wczes.
      Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz wspomagający pani Magdalena Błachuta podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.
2b   wych. Ewa Milczanowska
 Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40 eduk.wczes. eduk.wczes. j.angielski eduk.wczes. eduk.wczes.
2.  9:50-10:35 eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
3. 10:45-11:30 gimnastyka eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.infor. religia
     Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz wspomagające panie Agata Midura i Monika Wojdyła podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. 
3a   wych.  Barbara Koryto
 Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40 eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
2.  9:50-10:35 eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
3. 10:45-11:30 religia eduk.wczes. eduk.wczes. j.angielski eduk.wczes.
      Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz pani Ewa Kłodowska podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.  
3b  wych.  Jolanta Abram
 Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40 eduk.wczes. j.angielski eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
2.  9:50-10:35 eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes. eduk.wczes.
3. 10:45-11:30 eduk.wczes. eduk.wczes. religia eduk.wczes.

eduk.wczes.

      Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz nauczyciel świetlicy pani Ewa Chytła podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.  
4a  wych. Agnieszka Nagórny
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  j.angielski matematyka j.angielski technika j.polski
2.  9:50-10:35  matematyka religia j.polski przyroda informatyka
3. 10:45-11:30  j.polski  przyroda matematyka matematyka historia
4. 11:45-12:30  wf j.polski muzyka wf plastyka
   Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz pani z biblioteki Lesława Król podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.  
4b  wych. Dagmara Zulewska
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  matematyka j.angielski matematyka plastyka matematyka
2.  9:50-10:35  j.polski j.polski technika historia j.polski
3. 10:45-11:30  j.angielski wf j.polski przyroda muzyka
4. 11:45-12:30  informatyka przyroda religia matematyka wf
    Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz wspomagające panie Anna Nater i Justyna Nogaj podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela. 
5a wych. Agnieszka Dereń
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  matematyka wf biologia j.polski plastyka
2.  9:50-10:35  informatyka geografia j.polski matematyka j.angielsk
3. 10:45-11:30  j.polski historia matematyka muzyka technika
4. 11:45-12:30  j.angielski j.polski wf religia historia
      
5b  wych. Marta Poznańska
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  plastyka muzyka j.polski j.angielski matematyka
2.  9:50-10:35  j.polski j.polski geografia j.polski religia
3. 10:45-11:30  historia informatyka matematyka historia wf
4. 11:45-12:30  j.angielski matematyka wf biologia technika
  Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz wspomagający klasę pani Renata Szmyd podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.      
5c  wych. Małgorzata Baran
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  historia j.polski plastyka wf j.polski
2.  9:50-10:35  biologia matematyka j.polski j.angielski matematyka
3. 10:45-11:30  matematyka geografia informatyka religia historia
4. 11:45-12:30  technika wf j.angielski j.polski muzyka
     Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz nauczyciel wspomagający pani Beata Bazalińska podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.        
6a  wych. Aneta Niemiec-Czopor
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  geografia j.polski matematyka historia technika
2.  9:50-10:35  j.polski matematyka j.angielski religia j.polski
3. 10:45-11:30  biologia muzyka j.polski matematyka matematyka
4. 11:45-12:30  j.angielski historia plastyka informatyka j.angielski
5. 12:45-13:30    wf     wf
  Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz wspomagający klasę pani Bożena Pelczar podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.            
6b  wych. Bożena Pałys
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  j.polski religia muzyka j.angielski j.polski
2.  9:50-10:35  matematyka matematyka j.polski matematyka biologia
3. 10:45-11:30  historia j.angielski geografia historia informatyka
4. 11:45-12:30  plastyka technika matematyka j.polski j.angielski
5. 12:45-13:30    wf   wf  
  Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz wspomagający klasę pan Piotr Marczak podczas w/w lekcji pozostaje z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.        
7a  wych. Katarzyna Krawiecka
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  religia j.angielski biologia j.polski fizyka
2.  9:50-10:35  plastyka historia matematyka geografia matematyka
3. 10:45-11:30  informatyka matematyka chemia matematyka j.niemiecki
4. 11:45-12:30  j.polski j.polski j.polski j.angielski biologia
5. 12:45-13:30  wf     muzyka wf
    
7b  wych.  Małgorzata Bieda
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  biologia matematyka fizyka geografia matematyka
2.  9:50-10:35  wf j.polski historia j.angielski chemia
3. 10:45-11:30  matematyka religia muzyka j.polski j.polski
4. 11:45-12:30  j.polski matematyka j.niemiecki biologia j.angielski
5. 12:45-13:30  informatyka   plastyka wf  
  Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz wspomagający pani Lilianna Sabat w poniedziałki i wtorki a pani Magdalena Jasińska-Skoczypiec w czwartki i piątki podczas w/w lekcji pozostają z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.
8a  wych.  Karolina Ciskowska-Majka
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  j.polski biologia j.angielski matematyka fizyka
2.  9:50-10:35  matematyka j.polski chemia informatyka matematyka
3. 10:45-11:30  j.niemiecki matematyka historia j.polski geografia
4. 11:45-12:30  j.angielski wos j.polski e_dla_bezp j.polski
5. 12:45-13:30  wf   wf religia j.angielski
  Uwaga:
Nauczyciel uczący oraz wspomagający pani Marta Poznańska w poniedziałki, wtorki i środy a pani Karolina Ciskowska-Majka w czwartki i piątki podczas w/w lekcji pozostają z Państwem oraz Uczniami w kontakcie. W razie pytań, wątpliwości, czy pojawiających się trudności wynikających z toku lekcji można kontaktować się z nauczycielem, wykorzystując do tego celu pocztę w e-dzienniku Vulcan, pocztę elektroniczną lub inne komunikatory wskazane przez nauczyciela.
8b  wych.  Magdalena Jasińska-Skoczypiec
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  j.polski j.polski j.polski j.polski j.polski
2.  9:50-10:35  chemia j.angielski matematyka matematyka fizyka
3. 10:45-11:30  e_dla_bezp matematyka j.angielski geografia matematyka
4. 11:45-12:30  wos wf historia j.angielski informatyka
5. 12:45-13:30  j.niemiecki biologia religia wf  
    
8c  wych.  Anita Leszczyńska
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.  8:55- 9:40  matematyka matematyka j.polski matematyka j.angielski
2.  9:50-10:35  j.polski fizyka j.angielski j.polski j.polski
3. 10:45-11:30    j.angielski j.polski j.niemiecki chemia matematyka
4. 11:45-12:30  historia biologia wf wos geografia
5. 12:45-13:30  religia wf e_dla_bezp informatyka  

 

DYŻUR PEDAGOGA

mgr Jolanta Mitrzyk – pedagog szkolny tel. 515-234-252
kontakt przez e–dziennik oraz formy ustalone w kontakcie pisemnym
Wtorek           8.00 – 12.00
Środa            12.00 –15.00
Czwartek        8.00 – 10.00
Piątek             8.00 – 12.00

mgr Kamilla Jaros-Mulka - wicedyrektor, pedagog szkolny tel. 794-581-229
kontakt przez e–dziennik oraz formy ustalone w kontakcie pisemnym
Poniedziałek          9.00 – 13.00
Czwartek             10.00 – 12.00