Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach. Biorąc pod uwagę zebrane informacje od Was, Wasze potrzeby, drodzy ósmoklasiści dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami ustalił harmonogram konsultacji. 
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Szczegółowe informacje zostały przesłane przez e-dziennik.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 8

Oświadczenie rodzica o zgodzie na konsultacje na terenie szkoły

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas konsultacji

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole