Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w I semestrze ("Plenarka").

Spotkania z rodzicami uczniów:
   -klasy 4-8 i gimnazjum   23 stycznia  17:00 (środa)

   -klasy 1-3                           24 stycznia  17:00 (czwartek)
Podczas spotkań z rodzicami wszyscy nauczyciele uczący w danych klasach i nauczyciele wspomagający czekają w pokoju nauczycielskim od 17:00-18:00.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 18 stycznia 2019 roku (piątek) o godzinie 14:30 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji uczniów SP3.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 14:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 7 listopada 2018 roku (środa) o godzinie 14:30 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły oraz dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalisty.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 24 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14:30 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia kandydatów do nagrody Burmistrza.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 12 września 2018 roku o godzinie 14:30 odbędzie się spotkanie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 5 września 2018 roku o godzinie 14:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej z RODO.

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 9:00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.