Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Kielar

 

 

Zastępcy Dyrektora Szkoły

                                                                                         

  p.o. Dyrektora Szkoły                                                               

  mgr Anna Grzebień                         mgr Kamilla Jaros-Mulka