Rok szkolny 2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Abram  (Wychowawca klasy 2 b)
mgr Barbara Koryto  (Wychowawca klasy 2 a)
mgr Barbara Kosztołowicz  (Urlop)
mgr Elżbieta Kuzicka  (Wychowawca klasy 3 b)
mgr Ewa Milczanowska  (Wychowawca klasy 1 b)
mgr Barbara Pytlowany  (Wychowawca klasy 3 a)
mgr Elżbieta Wędrychowicz  (Wychowawca klasy 1 a)

Język polski
mgr Małgorzata Bieda  (Wychowawca klasy 6 b)
mgr Ewa Gawlewicz
mgr Zdzisława Janowska  (Wychowawca klasy 8 b)
mgr Urszula Wieczorek
mgr Marek Wojtowicz  (Zastępca Dyrektora)

Język angielski
mgr Małgorzata Jezior  (Wychowawca klasy 3 B Gimnazjum)
mgr Anita  Leszczyńska (Wychowawca klasy 7 c)
mgr Agnieszka Nagórny  (Wychowawca klasy 3 B Gimnazjum)
mgr Aneta Niemiec-Czopor  (Wychowawca klasy 5 a)
Bożena Pałys  (Wychowawca klasy 5 b)
mgr Marta Poznańska (Wychowawca klasy 4 b)

Język niemiecki
mgr Magdalena Jasińska-Skoczypiec (Wychowawca klasy 7 b)
mgr Lilianna Sabat

Historia / Wiedza o społeczeństwie
mgr Dagmara Zulewska  (Wychowawca klasy 3 C Gimnazjum)
mgr Ryszard Koźma

Matematyka
mgr Joanna Łącka
mgr Grażyna Michalewska
mgr Renata Pawlecka (Wychowawca klasy 6 a)
mgr Małgorzata Romaniak-Stanek

Przyroda
mgr Agata Midura   (Wychowawca klasy 4 c)
mgr Agnieszka Dereń   (Wychowawca klasy 4 a)

Biologia
mgr Karolina Ciskowska-Majka   (Wychowawca klasy 7a)
mgr Agnieszka Dereń   (Wychowawca klasy 4 a)
mgr Katarzyna Krawiecka  (Wychowawca klasy 8 a)

Geografia
mgr Małgorzata Jezior  (Wychowawca klasy 3 A Gimnazjum)

Fizyka
mgr Renata Pawlecka  (Wychowawca klasy 6 a)

Chemia
mgr Agnieszka Dereń   (Wychowawca klasy 4 a)
mgr Katarzyna Krawiecka  (Wychowawca klasy 8 a)

Muzyka
mgr Kot Łukasz

Plastyka / Zajecia artystyczne
mgr Magdalena Zając

Technika / Zajęcia techniczne
mgr Karolina Ciskowska-Majka   (Wychowawca klasy 7 a)

Informatyka / Zajęcia komputerowe
mgr Anna Grzebień  (Zastępca Dyrektora)
mgr Jerzy Ryś
mgr Marcin Pudło

Wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Baran
mgr Tomasz Bobala
mgr Adam Dmitrzak
mgr Marzena Kamińska
mgr Janusz Szuba
mgr Robert Wojewoda

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Małgorzata Baran

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agata Midura  (Wychowawca klasy 4 c)

Religia
ks. mgr Andrzej Szczepek
ks. mgr Kaszowski Jakub
ks. mgr Roman Lorens

Doradztwo zawodowe
mgr Dorota Smarzewska

Świetlica
mgr Alicja Guzek (Kierownik świetlicy)
mgr Adam Florek
mgr Marcin Pudło
Halina Rachwalska (urlop)
Ewa Chytła
mgr Marzena Kamińska
mgr Janusz Szuba
dr Ewa Bryła

Nauczyciel wspomagający
mgr Magdalena Jasińska-Skoczypiec  (Wychowawca klasy 7 b)
mgr Beata Bazalińska
mgr Julita Hańska-Hnat
mgr Anna Nater
mgr Agnieszka Dereń (Wychowawca klasy 4 a)
mgr Piotr Marczak
mgr Bożena Pelczar (urlop)
mgr Jolanta Pałys
mgr Kinga Kołodziejczyk
mgr Anna Fedak
mgr Ewa Błażejewska
mgr Renata Szmyd
mgr Monika Kijowska
mgr Karolina Ciskowska-Majka
mgr Ewa Żytka-Rydosz
mgr Marta Poznańska (Wychowawca klasy 4 b)
mgr Edyta Osękowska

Nauczyciel integracji sensorycznej
mgr Karina Dudek
mgr Justyna Dygoń

Biblioteka
mgr Lesława Król
mgr Urszula Wieczorek

Pedagog szkolny

mgr Kamila Jaros-Mulka
mgr Jolanta Mitrzyk

Logopeda
mgr Agnieszka Zapotoczny