Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Aleksandra Krawiecka - klasa 3gA

*********

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Michał Nowicki
Krzysztof Król
Julia Śpiewak
Natalia Bogaczewicz
Aleksandra Krawiecka
Emilia Fabian
Karolina Rogoz