Informujemy, że należność za obiady w miesiącu czerwcu wynosi 50,40 zł.  Pieniądze proszę wpłacać do 7.06.2019 r.
Należność za obiady można wpłacać u kierownika świetlicy lub przelewem na konto:
29 8642 1184 2018 0070 7664 0005
W tytule wpłaty należy podać: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Nieobecność na obiadach należy zgłaszać od godz. 9:00 do 10:00, wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 31 071 wewnętrzny 29
Wpłatę na świetlicę 5,00 zł proszę wpłacać u kierownika świetlicy lub  wychowawców.

16.09.2019
poniedziałek

Zupa brokułowa, sznycel mielony, ziemniaki, marchewka z groszkiem, herbata, owoc
 *seler, jaja, produkty mleczne, gluten,

17.09.2019 wtorek

Zupa grochowa, gołąbki z sosem pomidorowym, kompot, owoc
*seler, produkty mleczne, gluten,                             

18.09.2019
środa

Zupa ziemniaczana, makaron z tuńczykiem, herbata, owoc
*gluten, seler, produkty mleczne, jaja

19.09.2019
czwartek

Zupa rosołowa, filet z kurczaka w sosie, ziemniaki, surówka z pomidora, kompot, owoc
*gluten, seler, produkty mleczne,         

20.09.2019
piątek

Zupa kalafiorowa, racuchy mus śliwkowy, herbata, owoc                                                                                                    *gluten, seler, produkty mleczne

21.09.2019
poniedziałek

Zupa pieczarkowa, jajko sadzone, ziemniaki, sałata ze śmietaną,  kompot, owoc
 *gluten, jaja, seler, produkty mleczne                           

22.09.2019
wtorek

Zupa cebulowa z groszkiem, sznycel pożarski, ziemniaki, surówka z białej kapusty, herbata, owoc.
*gluten, seler, produkty mleczne, jajka,

23.09.2019
środa

Zupa fasolowa, leczo z chlebem, kompot, owoc
*gluten, seler, produkty mleczne,

24.09.2019
czwartek

Barszcz z ziemniakami, makaron z serem, herbata, owoc
*gluten, seler, produkty mleczne

25.09.2019
piątek

Zupa selerowa, ryba, ziemniaki, mizeria,  kompot
*seler, produkty mleczne, gluten , jaja, ryby,

* substancje lub produkty powodujące alergię lub reakcje nietolerancji
*zastrzegamy drobne zmiany w jadłospisie

Obiady w stołówce szkolnej wydawane są na przerwach:

1125 – 1140

1225 – 1240

1325 – 1335

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 3  w Sanoku

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków  przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Stołówka zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 3. Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 15:00.
 5. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej.
 6. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc umieszczana jest na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.
 7. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.
 8. Regulamin obowiązuje od 02.01.2018 r.

 UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie na podstawie „ Karty zgłoszenia ucznia na obiady w roku szkolnym …” złożonego przez rodziców lub opiekunów  dziecka

u kierownika świetlicy,

 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS i GOPS na podstawie wydanych decyzji,
 • nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

 WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca u kierownika świetlicy lub drogą elektroniczną na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok 

Bank spółdzielczy  29 8642 1184 2018 0070 7664 0005

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata. 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Planowaną nieobecność /zawody, wycieczki, kino, teatr itp./ należy zgłosić u kierownika świetlicy  dwa dni wcześniej.
 1. Nieobecność losową ucznia trwającą dłużej niż dwa dni rodzic lub opiekun zobowiązany jest zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 9.00 u wychowawców  świetlicy lub telefonicznie pod nr 134631071 .
 1. W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za  niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.

ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE

 1. Uczniowie  korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, plecaków na półkach w stołówce.
 2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom  nie spożywającym posiłków w tym również  rodzicom uczniów, osoby te przebywają w holu szkolnym.
 3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 5. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
 6. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują wychowawcy świetlicy. Szczególnym nadzorem objęte są dzieci z klas I.
 7. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.