30 marca 2021 r. odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas ósmych. Konkurs z powodu pandemii został zorganizowany online na platformie Quizizz i był dla uczestników cenną formą powtórzenia oraz sprawdzenia swoich umiejętności przed egzaminem ósmoklasisty. Quiz składał się z 45 zadań zamkniętych oraz otwartych, w których uczniowie mogli sprawdzić swoją znajomość słownictwa, gramatyki oraz funkcji językowych. Pytania nie były łatwe, dlatego należy podkreślić, że zwycięzcy osiągnęli bardzo wysokie wyniki:

  1. Adrian Florko 97%
  2. Martyna Ziajka 96%
    Miłosz Lichtenberg 96%
  3. Szymon Dębiński 93%

Pozostali uczestnicy także poradzili sobie bardzo dobrze, gdyż średnia konkursu wyniosła 79% punktów. Przygotowaniem quizu i organizacją konkursu zajęła się pani Anita Leszczyńska. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!