Dyrektor Szkoły informuje, że w dniach:
21.04.2020 r. – godz. 16.30 – klasy 1-4
22.04.2020 r. – godz. 16.30 – klasy 5-8
odbędą się zebrania z Rodzicami.Zebrania, odbędą się w sposób zdalny za pomocą aplikacji Teams (konta uczniów)