Uczniowie klasy VIII b podjęli się wyjątkowego zadania. Przygotowali prezentacje bohaterów lektur obowiązkowych, jako przygotowanie i utrwalenie do czekającego ich egzaminu ósmoklasisty. Wykorzystali różnorodne formy: prezentację multimedialną, opowiadanie, kilkustronicowy plakat. Wśród wybranych bohaterów znaleźli się: Tadeusz Zawadzki, Jan Bytnar, Mały Książę, Balladyna Ebenezer Scrooge.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca SARY JURCZAK, która w wyczerpujący sposób ukazuje wybranego bohatera literackiego, a zarazem postać, która istniała naprawdę i zasługuje na wyjątkowe miano bohatera, uczestnika akcji dywersyjnych i sabotażowych w czasie II wojny światowej.

Na wyróżnienie zasługują też prace: Bartka Gocka, Laury Stach (plakat), Laury Wiszyńskiej, Oliwii Nicko, Martyny Januszczak.

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów! Na ich wykonanie uczniowie poświęcili wiele godzin swojej pracy i wykazali się międzyprzedmiotowymi umiejętnościami.