Nasi uczniowie : Nikola  Kowsz, Rita Pudło, Adam Zwolenik z klasy 7a zajęli II miejsce w Powiatowym Konkursie zorganizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

Konkurs miał na celu przybliżenie  postaci prof. Wacława Felczaka bohatera z okresu II wojny światowej, więzionego przez nazistów, a potem przez komunistów. Polskiego historyka, profesora, znawcy tematyki środkowoeuropejskiej, szczególnie węgierskiej oraz południowosłowiańskiej, kuriera i emisariusza Rządu RP na uchodźstwie.

Nagrody wręczył pan Dyrektor Miłosz Kielar.