8 czerwca odbyło się w naszej szkole pierwsze spotkanie z Rodzicami i przyszłymi pierwszoklasistami. Na spotkaniu obecny był Pan Dyrektor Miłosz Kielar, Pani Wicedyrektor Kamilla Jaros - Mulka oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Wędrychowicz. Na początku Pan Dyrektor przywitał przybyłych gości. Następnie przedstawił rys historyczny szkoły i dokonał charakterystyki jej infrastruktury. W dalszej części podkreślił że misją szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych. Uczniowie mają zostać wyposażeni w taką wiedzę i umiejętności aby w przyszłości z powodzeniem kontynuować naukę na kolejnym etapie edukacyjnym. Szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką. Pan Dyrektor zwrócił uwagę na możliwości rozwijania zainteresowań i pasji, czego efektem są odnoszone przez naszych uczniów sukcesy w różnego rodzaju konkursach. Nadmienił również, że w szkole są organizowanych jest duża ilość zajęć pozalekcyjnych. Na koniec Pan Dyrektor omówił perspektywy rozwoju Szkoły na najbliższe lata i podziękował Rodzicom za spotkanie życząc życzliwej wzajemnej współpracy. Po ogólnym spotkaniu Rodzice wraz z dziećmi i nauczycielami udali się do sal lekcyjnych, w których pierwszoklasiści rozpoczną naukę.