Drukuj

W dniu 10 czerwca 2021r odbył się Szkolny Konkurs z języka angielskiego dla klas 6 „Najlepszy anglista klas szóstych”. Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych anglistów w naszej szkole spośród klas 6. W konkursie udział wzięło 11 uczniów klas VI naszej szkoły, uczniowie pisali test 60 minut. Obejmował on takie zagadnienia, jak rozumienie tekstu pisanego, umiejętność odpowiedniego zareagowania w danej sytuacji, znajomość form czasów oraz słownictwa z różnych dziedzin, a także sprawdzał czytanie ze zrozumieniem.

A oto wyniki konkursu:

I miejsce i tytuł Laureata:

Maja Pytlowany klasa 6b

Alicja Rachwalska klasa 6a

II miejsce:

Barnaba Gruszczyński klasa 6b

III miejsce

Dominik Adam klasa 6 a

Konkurs został zorganizowany przez Panie: Martę Poznańską i Agnieszkę Nagórny. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom  gratulujemy!