Drukuj

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań pracy szkoły, uczniów i nauczycieli, a także czas na podsumowanie sukcesów placówki. W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w II edycji ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA”, którego celem było uświadomienie każdemu uczniowi, że jego mądre decyzje i działania w życiu codziennym mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego.

Promotorem projektu była pani Agnieszka Dereń i pani Karolina Ciskowska – Majka, których głównym celem było poszerzanie wiedzy uczniów o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W ramach tego projektu przy naszej szkole powstał ogródek warzywny, którym opiekują się uczniowie. Zbudowano domki dla owadów, pobudzano uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska oraz rozbudzano w podopiecznych wrażliwość na piękno przyrody tak, aby wyzwolić w nich refleksję o konieczności jej ochrony.

Zorganizowano wiele innych ciekawych akcji, dzięki którym nasza szkoła zdobyła tytuł EKO-SZKOŁY 2021

Pamiętajmy, że każda mała rzecz, każdy mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę. A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące czy miliony ludzi… to będzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Jest wtedy nadzieja na zmianę, poprawę i lepsze jutro. Razem zawsze możemy więcej!