Lp

Tytuł innowacji

Klasa

1

„Szachowe ABC”

1a,b,c

2

„Mały programista”

1a,b,c

3

„Zagrajmy w szach”

2a

4

„Zagrajmy w szach”

2b

5

„Sprichst du Deutsch”

4a

6

„Matematyka nie jest trudna”

4b

7

Klasa z rozszerzonym programem z języka angielskiego
„English is easy”

5a

8

„Matematyka z elementami ekonomii” rozszerzony program
z matematyki

5b

9

Klasa z rozszerzonym programem
z wychowania fizycznego o specjalności zespołowe gry sportowe - unihokej

5c

10

„Przez świat z językiem angielskim” innowacja międzyoddziałowa

6a, 6b

11

„E-matematyka. Matematyka i komputer”
innowacja międzyoddziałowa

6a, 6b

 

12

„Gdzie sprawność tam zdrowie” innowacja międzyoddziałowa

6a, 6b

13

„Matematyka i technika na co dzień
– wykorzystanie wiedzy na co dzień i w życiu codziennym”

7a

14

Innowacja z matematyki „Myślę i rozumiem”

8b

15

Innowacja z języka angielskiego
„Kultura krajów anglojęzycznych
w oparciu o multimedia”

8c