Najbliższa konferencja Rady Pedagogicznej SP3 19 lutego 2020 r. godz. 14:30.

Materiały dla uczniów 

Aktualny plan:  http://www.sp3.sanok.pl/plan_nauczyciele/