Informujemy, że należność za obiady w lutym dla klas 1- 3 wynosi 100,00 zł .

 

             Pieniądze proszę wpłacać do  10.02.2021 r.


Należność za obiady należy wpłacać przelewem na konto:

 

Bank Pekao S.A  I O.w Rzeszowie nr : 95 1240 1792 1111 0011 0321 5904

 

W tytule wpłaty należy podać:  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4,

38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa / korzystającego z obiadów oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

 

Nieobecność ucznia na obiadach trwającą dłużej niż dwa dni należy zgłosić w pierwszym dniu nieobecności telefonicznie od godz. 900 do 10 00, wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 31 071 - wew.29.